imageonrust.jpg (12218 bytes)

ISBN 90 55 89 2521 

€ 20,-

Uitgeverij Het Spinhuis, Amsterdam

(verkrijgbaar in de boekwinkel of daar te bestellen).

Overal in Nederland bezwijken wijken uit de jaren vijftig en zestig onder de slopershamer. Zo ook de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, hét voorbeeld van moderne stedenbouw uit de jaren dertig en één van de meest populaire woongebieden van Amsterdam vanaf de jaren vijftig. Ook in deze wijken zullen duizenden sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor voornamelijk dure huur- en koopwoningen.  

Ik heb in dit boek een antwoord proberen te vinden op de simpele vraag die iedereen stelt die de puinhopen in deze wijken ziet: waarom?  

Het vinden van een antwoord op deze vraag is geen eenvoudige klus geweest. De grootste moeilijkheid was en is dat er zoveel partijen bij betrokken zijn met tegengestelde belangen en dubbele agenda’s, die vertaald worden in onduidelijke redeneringen en ongefundeerde stellingen. Toch lijkt het op het eerste gezicht alsof al die verschillende belangen– politieke, sociale en economische – leiden naar één en dezelfde doelstelling, namelijk het bevorderen van een betere samenleving in de wijken door differentiatie van bevolking en woningen. Maar wat is die als sociaal gepresenteerde doelstelling in theorie en praktijk waard?

Critici die vraagtekens zetten bij het sociale effect van de fysieke ingrepen, pleiten voor aanvullende sociale maatregelen. Maar moeten er geen vraagtekens gezet worden bij de fysieke ingrepen zelf?

Een beschrijving van de sociale geschiedenis, een analyse van de discussies over de vernieuwing vanaf begin jaren negentig en een confrontatie van theorie en praktijk zijn de hoofdbestanddelen van deze kritische beschouwing over de stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden.